Navolgende bepalingen

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden.

(Aan)betaling

 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Premies van eventueel afgesloten verzekeringen dienen bij deze aanbetaling te worden opgeteld.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zeven weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Tioga Tours BV.
 3. Indien de overeenkomst binnen zeven weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering)

 1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Tioga Tours BV de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 2. In aanvulling op het voorgaande artikel hanteren wij de volgende voorwaarden bij annulering:

  • Annulering van vluchten: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij
  • Annulering van autohuur: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende verhuurmaatschappij
  • Annulering van camperhuur: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende verhuurmaatschappij
  • Annulering van cruises en ferries: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende cruise- of ferrymaatschappij/rederij
  • Annulering van treintickets: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende spoorwegmaatschappij
  • Annulering van accommodaties: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende aanbieder
  • Annulering van excursies: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende aanbieder
 3. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 4. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

 5. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die Tioga Tours BV hanteert.

 6. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

 7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan, behalve bij bepaalde camperverhuurders die naast de normale annuleringskosten ook one-way kosten in rekening kunnen brengen. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

 8. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Bezoek op zaterdag 21 oktober (in de herfstvakantie) onze
speciale infodag Reizen met Kinderen in Zwolle!
Kom op zondag 22 oktober naar onze
Roadshow in Breda!
Camperaanbieding West-Canada, vertrek mei 2018
Zeer scherpe prijzen, boeken t/m 20 oktober