Onderwijs in Amerika: Community College

In de twintigste eeuw heeft de Community College in de Verenigde Staten zijn intrede gedaan in zijn huidige vorm. Daarvoor bestond er al langer een soortgelijk instituut, meestal aangeduid met Junior College, om aan te geven dat het een lagere afdeling van de universiteit is. De Community College werd in de eerste instantie ontwikkeld als instituut voor de vrije kunsten, maar tegenwoordig kunnen studenten hier een breed scala aan studies volgen. De term Junior College wordt nog steeds wel gebruikt, met name voor privéscholen die hoger onderwijs aanbieden.

Postsecondary Education: het Amerikaanse hoger onderwijs

Zodra een leerling zijn High School-diploma heeft behaald (Secundary Education), kan hij/zij instromen in het hoger onderwijs, ook wel Postseconddary Education genoemd. Afhankelijk van zijn resultaten kan de leerling studeren aan een Community College of universiteit. Het Community College is vergelijkbaar met een Nederlandse MBO-opleiding. Het Community College is een belangrijk instituut binnen het educatiesysteem van de Verenigde Staten, omdat hier zeer diverse studies worden aangeboden. De educatieprogramma’s duren meestal twee jaar, met een enkele uitzondering tot maximaal vier jaar. Sommige Community Colleges hebben academische afspraken met universiteiten die afgestudeerde studenten zonder extra overgangsmaatregelen aannemen voor hun vierjarige programma’s. In sommige gevallen kunnen de studiepunten die op een College zijn behaald, het bachelorprogramma aan een universiteit zelfs verkorten.

Het Amerikaanse schoolsysteem

Wat is een Community College?

Community Colleges bevinden zich altijd in de buurt van een stad en worden gesubsidieerd door de overheid. Naast diverse academische studies die vooral theoretisch gericht zijn, biedt de Community College ook praktische studies aan zoals opleidingen verpleegkunde, brandweer, rechten, radiologie, koken en grafisch design. Stages zijn een belangrijk onderdeel van deze beroepsopleidingen. Sommigen hebben speciale overeenkomsten met de lokale bedrijven en industrie om studenten van werk- en stageplekken te voorzien. Wanneer een student zijn opleiding a de Community College heeft afgerond, is hij in het bezit van een academische graad, de Associate of Arts (AA) of Associate of Science (AAS). Naast tweejarige opleidingen kunnen Community Colleges ook korte cursussen en trainingen aanbieden, zoals Engels of een vreemde taal. Dergelijke opleidingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

Van High School naar Community College

De studenten die een opleiding volgen aan een Community College komen van verschillende achtergronden en zijn er om diverse redenen. Hoewel veel studenten gewoon doorstromen na het behalen van hun High School diploma, zijn er soms ook niet-afgestudeerden op de Colleges te vinden. Zo kunnen High School leerlingen ook al cursussen of ‘dubbele inschrijving’ programma’s volgen, waarbij ze tegelijkertijd zowel studiepunten voor het vrije deel van hun middelbare school programma als collegepunten behalen. Er zijn ook veel volwassen studenten te vinden op een Community College, die een opleiding volgen om zich binnen hun werkveld beter te specialiseren of een carrière-switch te maken.

Community Colleges stellen zelf zes redenen vast om te studeren in het hoger onderwijs. Zo kan een student zich inschrijven voor een overstaptraject van High School naar universiteit, een beroepsopleiding waarna een student meteen doorstroomt in het werkveld of een ontwikkelingstraject voor studenten die academisch nog niet klaar zijn voor de universiteit. Er kunnen verder ook cursussen worden gevolgd ter persoonlijke of academische ontwikkeling, waar geen studiepunten voor worden behaald. Verder zijn er op sommige Community Colleges zeer specifieke trainee-trajecten te volgen, waarbij een bedrijf de College betaalt voor de opleiding van een stagiaire. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid tot ‘eLearning’, het volgen van een opleiding op afstand middels het internet.

Community College versus University

Er zijn in totaal ruim duizend Community Colleges te vinden in de Verenigde Staten, maar tegenwoordig lijken veel High School leerlingen die op het punt staan om af te studeren meer gericht op de universiteiten. De Community Colleges geven zelf echter enkele punten aan die het voor studenten toch de moeite waard zou moeten maken een hogeschool te overwegen. Zo zijn de klassen en de campus van een Community College doorgaans veel kleiner dan die van een universiteit, terwijl er wel de beschikking is over dezelfde faciliteiten.

Waar universiteitsopleidingen vaak vooral gericht zijn op het academische niveau, bouwen studenten aan een Community College al uitgebreide netwerken op in het werkveld. Door stageplekken leren ze de academische kennis ook toe te passen en kunnen ze tijdens hun studie al iets betekenen voor de gemeenschap. Omdat studenten aan een Community College niet enkel een diploma kunnen behalen aan het einde van hun opleiding, maar ook diverse certificaten per semester, hebben ze de mogelijkheid al snel in het werkveld in te stromen. Bovendien maakt dit het makkelijker om zich te specialiseren of certificaten buiten een bepaalde opleiding te behalen.

Kom langs op een infodag:
reispresentaties, camper bekijken, adviesgesprek.
Meld je gratis aan
Infodag 9 december met Holland America Line over cruises in Amerika & Canada
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan