Onderwijs in Amerika: Secondary Education

De term ‘Secondary Education’ wordt gebruikt om het voortgezet onderwijs in de VS aan te duiden. Nadat een leerling de vierde klas op de basisschool heeft afgerond kan hij naar een Middle School waar hij klas vijf tot en met acht zal doorlopen. In sommige gevallen bieden basisscholen deze jaren ook zelf aan. Op andere scholen gaan leerlingen na Grade 5 naar een Junior High School of na Grade 6 naar een gecombineerde High School. De onderstaande afbeelding geeft aan welke paden een leerling kan afleggen.

Soorten Secundary Education

Zoals de afbeelding aangeeft, zijn er verschillende soorten Secondary Education. De ene leerling gaat naar een Junior High, terwijl andere leerlingen eerst een Middle School en daarna High School bezoeken. Er zijn verschillende paden:

  • Na groep 4 van de basisschool, als een leerling circa 10 jaar is, gaat de leerling naar een Middle School (soms verzorgt de basisschool zelf dit onderwijs)
  • Na groep 5 van de basisschool, als een leerling circa 10-11 jaar is, gaat hij naar Junior High.
  • Na groep 6 van de basisschool, als een leerling circa 12 is, gaat hij naar een gecombineerde Junior/Senior High School.
  • De eerlingen volgen na de basisschool een Middle School. Zij stromen pas veel later in op een High School.
Overzicht schoolsysteem in de Verenigde Staten

Lesprogramma en vakken

De vakken op de Middle School en (Junior) High School zijn in grote lijnen hetzelfde als op de basisschool, maar het lesprogramma is flexibeler en de leerlingen krijgen meer keuzevrijheid. Er bestaat een verplicht onderdeel dat per school en staat kan verschillen, waaronder bijvoorbeeld vakken vallen als wiskunde, Engels en natuurwetenschap. Naast het verplichte onderdeel is er ook een vrije keuze-programma, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod van vakken. Te denken valt aan vreemde talen, sport (basketbal, cheerleading) en kunst- of muziekvakken (waaronder deelname aan bands of koren). Er bestaat geen nationaal vastgesteld curriculum in de Verenigde Staten en het kan dan ook per staat verschillen welke vereisten er worden gesteld aan de lesprogramma’s. Hoewel de meeste staten vakken als Engels en wiskunde verplicht stellen voor het behalen van een diploma, variëren de schooleisen van het volgen van minstens een buitenlandse taal tot gymles. Per vak kan het verschillen of het minimaal twee tot vier jaar gevolgd moet worden om het met succes af te sluiten.

Vakken op Senior High

Vooral in de laatste twee klassen van de High School (Senior High) kunnen leerlingen zich gespecialiseerde cursussen volgen, vaak aangeduid als ‘Advanced Placement’ en ‘International Baccalaureate’. Het betreft onderdelen die ook op gewoon niveau op een school worden aangeboden, maar die in de gevorderde klassen op beduidend hoger niveau gegeven worden. Het volgen van dergelijke programmaonderdelen kan het instromen op een universiteit of community college vergemakkelijken. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat een vervolgstudie naar aanleiding van behaalde resultaten kan worden verkort.

Verschil tussen Middle School en Junior High

Ten onrechte worden Middle School en Junior High School regelmatig als synoniemen van elkaar gebruikt. In werkelijkheid is er wel degelijk een verschil tussen beide schoolvormen. De Middle School beslaat over het algemeen klas vijf tot en met acht, terwijl een Junior High meestal klas zes tot en met negen aanbiedt. Dit betekent dat de gemiddelde leeftijd op een Middle School meestal wat lager ligt.

Junior High

Op een Junior High ligt de aandacht met name bij het overbrengen van de schoolvakken. De werkkring van de leraren op een Junior High wordt helemaal gebaseerd op hun werkgebied en de wijze van lesgeven is zeer traditioneel. De lesdagen bestaan uit zes tot acht lesuren met een vaste tijdsduur en de stof wordt in een academische setting aan de leerlingen onderwezen. De klassen waarin les wordt gevolgd, worden willekeurig samengesteld op basis van vak of leerjaar. Leerlingen worden aangespoord zelfstandig te studeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een studiehal. De aandacht ligt op een Junior High sterk bij het verkrijgen van kennis van de diverse schoolvakken.

Middle School

Een Middle School is eerder leerling georiënteerd. Zowel leraren als leerlingen worden interdisciplinair georganiseerd en de wijze van lesgeven is vaak vrij experimenteel. Lesdagen kunnen sterk variëren in samenstelling en duur en de stof wordt zowel op een academische wijze als niet-academische wijze aangeboden. Een leerling zit vaak in een vaste klas, om zo intimiteit te bewerkstelligen. In plaats van grote studiehallen waar leerlingen zelfstandig aan het werk gaan, is er hier veel mogelijkheid voor een-op-een tijd van leerling en leraar of leerlingen onderling. Een Middle School is naast het academische onderdeel ook erg gericht op het ontwikkelen van sociale en organisatorische vaardigheden van de leerlingen.

Verschil tussen publieke scholen en privéscholen

In Amerika gaat tien tot elf procent van de kinderen naar een privéschool. Een paar procent krijgt thuisonderwijs en het grootste deel bezoekt een publieke school.

Publieke scholen

De publieke Middle Schools en Junior High staan open voor leerlingen van diverse leerniveaus. De klassen waarin leerlingen les krijgen, worden samengesteld aan de hand van verschillende factoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar schoolresultaten, aanleg en denkniveau. Ook het leerdoel op de lange termijn, zoals instromen op de universiteit, community college of een beroepsopleiding, wordt hierin meegenomen. In overleg met ouders en een schoolmentor wordt per leerling bepaald welk vakkenpakket en welk niveau het meest geschikt is.

Privéscholen

Op een privéschool wordt lesgeld gevraagd en slechts een klein deel van Amerikaanse kinderen heeft dan ook de mogelijkheid hier onderwezen te worden. Deze scholen worden door een autonome schoolraad gestuurd en in de bepaling van het curriculum spelen staatsbepalingen en kwalificaties een kleine tot helemaal geen rol. Omdat veel privéscholen gebonden zijn aan een kerk, richten ze zich vaak op groepen leerlingen met een bepaald geloof. Waar publieke scholen vaak erg groot zijn, bieden privéscholen als tegenhanger meestal een kleine en geborgen leeromgeving waar opvoeding en aansporing belangrijk zijn. De klassen zijn in vergelijking met publieke scholen veel kleiner en het lesaanbod verschilt sterk per school, afhankelijk van de doelstelling.

Diploma en instromen op het hoger onderwijs

Omdat het vastgestelde curriculum van een High School afhankelijk is van de staat en het soort school waar een leerling les krijgt, bestaan er geen standaard schoolexamens. In plaats daarvan werken leerlingen in Senior High naar een afronding van de verplichte vakken en keuzevakken.

Omdat er geen vaste schoolniveaus en exameneisen bestaan, zijn de vereisten voor het instromen op een universiteit, Community College of in het beroepsonderwijs anders dan in Nederland. Om te bepalen welke leerweg er na de High School kan worden gevolgd, wordt er naar een combinatie van factoren gekeken. Belangrijke factoren zijn het GPA (de gemiddelde scores) van een leerling, zijn rank binnen zijn klas en leerjaar, het soort klas (gespecialiseerd, gemiddeld, extra stof) en eventuele toelatingstoetsen.

16 september - Infodag Texas Style: presentatie, BBQ & livemuziek
Meld je gratis aan
30 september - Infodag en indianen in Zwolle. Dansdemo's, presentaties, meet & greet
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan