Onderwijs in Canada: Secondary Education

Wanneer Canadese kinderen de basisschool verlaten zijn ze een jaar of twaalf. Ze gaan dan naar de high school, ook wel secondary school genaamd. Deze school telt zes ‘grades’, beginnend bij grade 7. Kinderen doen op ongeveer hun achttiende eindexamen. Het verschil tussen boven- en onderbouw wordt aangeduid met 'junior high school' en 'senior high school'. Sommige scholen zijn zo groot dat zij onderdak bieden aan zowel grade één tot en met zes als grade zeven tot en met twaalf en dus eigenlijk basisschool en voortgezet onderwijs in één zijn.

Lesdagen

Het verplichte vakkenpakket lijkt op dat wat leerlingen in Nederland krijgen aangeboden: geschiedenis, Engels, aardrijkskunde en Frans, ware het niet dat wiskunde en natuur- of scheikunde meestal tot de keuzevakken behoren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er verschil is in Frans- en Engelstalig onderwijs. Omdat sommige delen van Canada Franstalig zijn, is het gebruikelijk dat scholieren in die taal worden onderwezen, is dat niet het geval, dan vormt het Frans een belangrijke tweede taal. Op sommige scholen is het mogelijk om vrijere en meer creatieve vakken te kiezen, zoals psychologie, toerisme, fotografie, kunst of een derde taal. Dit is uiteraard per school verschillend en het soort en aantal extra vakken zal sterk worden bepaald door de grootte en de regio. Ook de aard van de leerling speelt een rol: de een bijt zich graag vast in evenwicht, zwaartekracht en scheikundige formules, de ander kiest liever voor literatuur of meertalig onderwijs, weer een ander moet niets van dit alles hebben en doet het liever rustig aan. Voor leerlingen wie het reguliere programma gemakkelijk afgaat en die gymnasiumniveau aan zouden kunnen, is er de mogelijkheid om een extra uitdagend programma te volgen dat hen voorbereidt op de universiteit. Hier wordt extra aandacht besteed aan de examenvoorbereiding en bijvoorbeeld academisch schrijven.

Lesdagen op Canadese high schools duren van ongeveer half negen tot drie, maar er valt iets voor te zeggen dat het echte leven daarna pas begint. Buitenschoolse activiteiten is waar het om draait. Wie zichzelf niet als held kan bewijzen op het basketbal- of honkbalveld, maakt goede sier door aan de zijlijn te verschijnen. Wie later zelf ooit in een romantische komedie wil spelen, kan lid worden van een toneelclub. De mate waarin er extra activiteiten worden aangeboden, verschilt echter per school en regio.

Privéschool

Net als bij het basisonderwijs is er ook voor het voortgezet onderwijs de keuze tussen privé of openbaar onderwijs. Privéscholen bestaan in iedere provincie en zorgen voor een alternatief programma met extra uitdaging en mogelijkheden. Waar het aanbod aan extra activiteiten op openbare scholen niet altijd even groot is, is er op privéscholen volop de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld muziek, wetenschap, filosofie of fotografie. Deze instellingen pronken er dan ook graag mee dat zij bekende zakenlui en politici hebben gevormd tot wie zij nu zijn. Privéscholen zijn er zowel gemengd als gescheiden en vaak hangen zij een bepaalde religie aan, variërend van christelijk tot joods of gereformeerd. Godsdienstlessen zijn dan ook vaak onderdeel van het programma. Privéscholen hebben een ruimer aanbod dan openbare scholen, de kosten hiervoor zijn echter duizenden dollars hoger.

Life after high school

Wanneer je op je achttiende alle grades van de high school hebt doorlopen, ben je klaar voor graduation: het examen. Streef je ernaar te worden aangenomen op een van de universities of kies je voor een college? Net als in bijvoorbeeld Engeland staat in Canada de ene universiteit hoger aangeschreven dan de andere en gelden er strenge toelatingseisen. Ook verschillen universiteiten sterk in grootte: de universiteiten van Toronto, West-Ontario en British Columbia zijn 'major universities', de universiteit van Noord-British Columbia en de universiteit van Mount Alisson zijn klein. Bij veel, vooral grote en prestigieuze, universiteiten is een selectieprocedure gebruikelijk. Je wordt dan op motivatie en capaciteit getest voor je wordt toegelaten: simpelweg een diploma met het juiste vakkenpakket is niet voldoende.

24 februari infodag in Zwolle:
presentaties (o.a. Kids go West), camper bekijken, persoonlijk adviesgesprek
Meld je aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan