Vraag en antwoord: Wat zijn de belangrijkste verkeersregels in de VS en Canada?

Interstates (VS)

Dit zijn langeafstandsautosnelwegen, de belangrijkste verkeersaders van de VS. Meerdere Interstates doorkruisen het land van noord naar zuid en van oost naar west. Ze hebben gescheiden rijbanen, geen gelijkvloerse kruisingen en ze hebben een beperkt aantal op- en afritten. Interstates kunnen met gemak vier tot zes banen hebben in beide richtingen. De Interstate wordt aangeduid met I- en dan een nummer. Interstates in de noord-zuidrichting hebben oneven nummers, de Interstates in oost-west richting even nummers. Binnen Canada verschilt de nummering van de wegen per provincie/territory.

Freeways en Highways (VS)

Freeways en Highways zijn korter dan Interstates. Freeways zijn te vergelijken met onze autosnelwegen. Ze tellen vaak drie of meer rijstroken in beide richtingen. Highways kun je vergelijken met een snelweg, rijksweg óf provinciale weg. Er zijn U.S. Highways (ook wel U.S. Routes) en State Highways (beheerd door de staat; State Routes).

Wegen in Canada

De Trans-Canada Highway doorkruist Canada van oost naar west. Dit is de belangrijkste verkeersader. In Canada heeft elke provincie zijn eigen (snel)wegensysteem. In Onatrio, British Columbia en Alberta heten alle grote wegen Highways. De overige oostelijke provincies gebruiken een indeling in Routes. In Manitoba gebruikt men de term Provincial Trunk Highways (PTH). Er zijn lang niet zoveel snelwegen als in de Verenigde Staten.

Alle snelheden in de VS worden in mijlen per uur aangegeven. Een mijl is 1,6 kilometer. In Canada gebruikt men kilometers per uur. Houd je aan de snelheidslimiet! De boetes zijn hoog en de controles intensief. Voor snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden gelden vaak dubbele boetes. Let altijd goed op de borden langs de weg voor de exacte maximumsnelheid.

Op de freeways (grote snelwegen) rond Amerikaanse en Canadese steden is het de gewoonte om steeds in dezelfde baan te blijven rijden. Bij drie of meer rijstroken in dezelfde rijrichting is het toegestaan om rechts in te halen. Bij onbekende freeways met veel banen is het daarom handig om de tweede baan van rechts te nemen. De rechterbaan gaat namelijk vaak opeens over in een afslag. Vanuit de tweede baan kun je evengoed snel een afslag nemen. Op de freeways buiten stedelijke gebieden (meestal vierbaans) gelden dezelfde gewoonten als bij ons. Langzamer verkeer houdt rechts, inhalen geschiedt links. Invoegend verkeer op snelwegen heeft voorrang. Je moet afremmen of naar links gaan om een auto in te laten voegen.

Amerikanen en Canadezen gebruiken zelden hun richtingaanwijzer. Wees dus vooral op drukke wegen bedacht op voertuigen die plotseling van rijbaan wisselen.

Je mag in Amerika en Canada bij een rood stoplicht gewoon rechts afslaan, tenzij er een bord staat met ‘No Turn on Red’.

De verkeerslichten staan bijna altijd aan de overkant van de weg. Kijk dus iets verder vooruit als je een kruispunt of splitsing nadert! Op kruispunten van gelijkwaardige wegen staan in beide landen bijna altijd aan alle kanten stopborden. Hier geldt het First Come, First Served-principe. Het voertuig dat het eerst volledig tot stilstand is gekomen, heeft voorrang. Ook als er in geen velden of wegen ander verkeer aankomt, ben je verplicht te stoppen. Dit geldt ook bij andere stopborden. Men houdt zich hier stipt aan.

Op parkeerplaatsen hebben voetgangers voorrang. Die steken dan ook vaak zonder te kijken over. Rijd hier stapvoets. Reis je met een camper of ander groot voertuig, houd er dan rekening mee dat als je de camper ergens parkeert, men je niet ‘in kan bouwen’. Ga dus zo staan dat je altijd weer weg kunt. Parkeer alleen op plekken waar het is toegestaan, dus zet je auto of camper niet in een tow-away-zone of op een gehandicaptenparkeerplaats. De kans is dan groot dat je een bekeuring krijgt of dat je voertuig wordt weggesleept.

Als een schoolbus stopt en knipperlichten aanzet moet al het verkeer stoppen, ook het tegemoetkomende.

Als er een ambulance, politiewagen of andere nooddienst met loeiende sirenes en zwaailicht van achteren aankomt, moet je je voertuig langs de kant van de weg stilzetten.

Tijdens het spitsuur kun je bij grote steden gebruikmaken van de zogenaamde carpool- of HOV-strook (High Occupancy Vehicle) als je meerdere passagiers in bij je hebt. Let goed op de borden wat het minimum aantal passagiers moet zijn om gebruik te mogen maken van de strook. Als je in druk verkeer rijdt op een plek waar je niet goed bekend bent, is het beter om deze stroken te mijden. Het is meestal de linkerstrook, dus als je opeens een afslag moet nemen kan het een hele kunst zijn om op tijd op de rechter baan te komen.

Op steeds meer bruggen en autowegen (zogenaamde turnpikes of tollways) wordt tol geheven. Als je gepast geld bij je hebt, kies je voor de loketten ‘Exact change’. Heb je geen gepast geld, sluit dan aan in de rij ‘Change (given)’. Het tolbedrag varieert per weg en wordt meestal een paar mijl van tevoren aangegeven, zodat je genoeg tijd hebt om het geld klaar te houden. Bij turnpikes kun je vaak via een automaat of bediende een kaart krijgen, die je bij het verlaten van de snelweg inlevert en daarna de tol betaalt. Bij verlies van de kaart betaal je de langste afstand.

Toll transponders
In steeds meer gebieden, zoals Florida, werkt men met zogenaamde ‘toll transponders’. Een toll transponder is een vignet/sticker die je op je voorruit plakt en die automatisch wordt gescand als je over tolwegen rijdt. Je kunt van tevoren een bepaald bedrag op de kaart zetten. Tijdens het rijden over een tolweg wordt automatisch het tolgeld van je tegoed afgeschreven. Toll transponders zijn (in gebieden als Florida) overal te koop, doorgaans ook bij auto- en camperverhuurders.

Let op dat je niet per ongeluk een tolweg of een zogenaamde ‘expresslane’ oprijdt. Camera’s zullen dat registreren en de verhuurder zal hiervoor na afloop je creditcard belasten. Meestal rekent men dan ook nog een forse toeslag voor administratiekosten.

Voorbeelden van tolpassen
Voorbeelden van tolpassen zijn in Florida de Sunpass, in Chicago de Toll Pass Waiver en in delen van Noordoost-Amerika een Toll Pass Device. Via https://www.alamo.com/en/customer-support/car-rental-faqs/toll-fees.html vind je meer informatie over tolwegen en de verschillende soorten passen in Amerika.

Tol Golden Gate Bridge
Alle voertuigen die over de Golden Gate Bridge rijden moeten tol betalen. Dit kan niet ter plaatse. Je kunt vooraf betalen (al vanaf 30 dagen) of achteraf: tot 48 uur na het oversteken van de brug. Je regelt de betaling online via https://www.bayareafastrak.org/en/tolls/one-time-payment.shtml bij One-Time Payment. Je kunt ook bellen naar 1-877-BAY-TOLL (1-877-229-8655). Vraag bij het ophalen van jouw auto of camper na of je dit zelf moet regelen of dat de verhuurder dit regelt.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan