Vraag en antwoord: Wat zijn de belangrijkste verkeersregels in de VS en Canada?

Alle snelheden in de VS worden in mijlen per uur aangegeven. Een mijl is ongeveer 1,6 kilometer. In Canada gebruikt men kilometers per uur. Houd je aan de snelheidslimiet! De boetes zijn hoog en de controles intensief. Voor snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden gelden vaak dubbele boetes. Let altijd goed op de borden langs de weg voor de exacte maximumsnelheid.

Op de freeways (snelwegen) rond Amerikaanse en Canadese steden is het de gewoonte om steeds in dezelfde baan te blijven rijden. Let op: bij drie of meer rijstroken in dezelfde rijrichting is het toegestaan om rechts in te halen. Bij onbekende freeways met veel banen is het handig om de tweede baan van rechts te nemen. De rechterbaan gaat namelijk vaak opeens over in een afslag. Vanuit de tweede baan kun je evengoed snel een afslag nemen. Op de freeways buiten stedelijke gebieden (meestal vierbaans) gelden dezelfde gewoonten als bij ons. Langzamer verkeer houdt rechts, inhalen geschiedt links. Invoegend verkeer op snelwegen heeft voorrang. Je moet afremmen of naar links gaan om een auto in te laten voegen.

Amerikanen en Canadezen gebruiken zelden hun richtingaanwijzer. Wees dus vooral op drukke wegen bedacht op voertuigen die plotseling van rijbaan wisselen.

Je mag in Amerika en Canada bij een rood stoplicht gewoon rechts afslaan, tenzij er een bord staat met ‘No Turn on Red’.

Op kruispunten van gelijkwaardige wegen staan in beide landen bijna altijd aan alle kanten stopborden. Hier geldt het First Come, First Served-principe. Het voertuig dat het eerst volledig tot stilstand is gekomen, heeft voorrang. Ook als er in geen velden of wegen ander verkeer aankomt, ben je verplicht te stoppen. Dit geldt ook bij andere stopborden. Men houdt zich hier stipt aan.

Op parkeerplaatsen hebben voetgangers voorrang. Die steken dan ook vaak zonder te kijken over. Rijd hier stapvoets. Houd er rekening mee dat als je de camper ergens parkeert, men je niet ‘in kan bouwen’. Ga dus zo staan dat je altijd weer weg kunt. Parkeer alleen op plekken waar het is toegestaan, dus zet je auto of camper niet in een tow-away-zone of op een gehandicaptenparkeerplaats. De kans is dan groot dat je een bekeuring krijgt of dat je voertuig wordt weggesleept.

Als een schoolbus stopt en knipperlichten aanzet moet al het verkeer stoppen, ook het tegemoetkomende.

Als er een ambulance, politiewagen of andere nooddienst met loeiende sirenes en zwaailicht van achteren aankomt, moet je je voertuig langs de kant van de weg stilzetten.

Tijdens het spitsuur kun je bij grote steden gebruikmaken van de zogenaamde carpool- of HOV-strook (High Occupancy Vehicle) als je meerdere passagiers in je auto of camper hebt. Let goed op de borden wat het minimum aantal passagiers moet zijn om gebruik te mogen maken van de strook. Als je in druk verkeer rijdt op een plek waar je niet goed bekend bent, is het beter om deze stroken te mijden. Het is meestal de linkerstrook, dus als je opeens een afslag moet nemen kan het een hele kunst zijn om op tijd op de rechter baan te komen.

Op steeds meer bruggen en autowegen (zogenaamde turnpikes of tollways) wordt tol geheven. Als je gepast geld bij je hebt, kies je voor de loketten ‘Exact change’. Heb je geen gepast geld, sluit dan aan in de rij ‘Change (given)’. Het tolbedrag varieert per weg en wordt meestal een paar mijl van tevoren aangegeven, zodat je genoeg tijd hebt om het geld klaar te houden. Bij turnpikes kun je vaak via een automaat of bediende een kaart krijgen, die je bij het verlaten van de snelweg inlevert en daarna de tol betaalt. Bij verlies van de kaart betaal je de langste afstand.

Let op dat je niet per ongeluk een tolweg of een zogenaamde ‘expresslane’ oprijdt. Camera’s zullen dat registreren en de auto- of camperverhuurder zal hiervoor na afloop je creditcard belasten. Meestal rekent men dan ook nog een forse toeslag voor administratiekosten.

In sommige gebieden, zoals Florida, werkt men met zogenaamde ‘toll transponders’. Een toll transponder is een vignet/sticker die je op je voorruit plakt en die automatisch wordt gescand als je over tolwegen rijdt. Je kunt van tevoren een bepaald bedrag op de kaart zetten. Tijdens het rijden over een tolweg wordt automatisch het tolgeld van je tegoed afgeschreven. Toll transponders zijn (in gebieden als Florida) overal te koop, doorgaans ook bij auto- en camperverhuurders.

Alle grote Amerikaanse wegen (Interstate Highways) gaan van noord/North naar zuid/South en hebben oneven nummers. Alle interstates die van oost/East naar west/West gaan hebben even nummers. Binnen Canada verschilt de nummering van de wegen per provincie/territory.

Superaanbieding camperhuur Canadream
Bekijk de Voorjaarsspecial
Kom naar de Reizigersbeurs op 19 maart in Hilversum
Meld je gratis aan