Independence Day

Independence Day wordt door de Amerikanen jaarlijks gevierd op 4 juli, de dag is dan ook bekend onder de naam 'the Fourth of July'. De Amerikanen vieren die dag de 'verjaardag' van de Onafhankelijkheidsverklaring. Door het tekenen van deze verklaring op 4 juli 1776 werd Amerika onafhankelijk van Groot-Brittannië. Deze dag staat in het teken van democratie, vrijheid en nationale trots. Independence Day is in Amerika een dag vol serieuze, patriottische zaken zoals toespraken, parades en ceremonies, maar het is ook een feestdag waarop families samenkomen en er concerten, picknicks en barbecues plaatsvinden.

Geschiedenis

In juni 1776 werd de Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld, die op 4 juli dat jaar werd ondertekend. Dit document is erg belangrijk geweest voor de loop van de Amerikaanse geschiedenis en is voor Amerikanen misschien wel het belangrijkste symbool van hun vrijheid. In het document zijn de argumenten voor de onafhankelijkheid van de Amerikaanse kolonies van het Britse koninkrijk verzameld. De ondertekeningdatum, 4 juli wordt tegenwoordig gezien als de geboortedatum van de onafhankelijke Verenigde Staten en wordt daarom al eeuwenlang als feestdag gezien. Er is wel altijd onenigheid geweest over de datum Independence Day, omdat het onafhankelijk worden van de VS een lang proces was. Sommige mensen vinden dat andere momenten dan het ondertekenen van de verklaring belangrijker waren voor de onafhankelijkheid en zouden graag willen dat Independence Day op een andere dag gevierd wordt.

Toch vindt het vieren van het ondertekenen van die onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli al plaats vanaf 1777, hoewel de Onafhankelijkheidsoorlog toen nog in volle gang was. Het herdenken vond echter nog niet op nationale schaal plaats en was sporadisch. Later in de achttiende eeuw kreeg het tekenen van de onafhankelijkheidsverklaring meer aandacht. Er vond toen een politieke strijd plaats, waarin het herdenken van het ondertekenen door de ene partij kon worden gebruikt om zijn positie te versterken en de andere partij het belang ervan niet wilde erkennen. De partij die de Onafhankelijkheidsverklaring als zeer belangrijk zag, mede omdat de opsteller ervan hun presidentskandidaat was, won. Jefferson werd in 1801 president en het vieren van de onafhankelijkheid op 4 juli vond nationaal ingang. De feestdag heeft dus een politieke geschiedenis, maar ook de inhoud ervan, het vieren van de vrijheid, heeft een sterke politieke inhoud. Tijdens de Burgeroorlog onderstreepten de tegenstanders van de slavernij bijvoorbeeld dat iedereen volgens de verklaring gelijke rechten hoorde te hebben en dat slavernij dus afgeschaft moest worden.

Independence Day in Amerika

Viering

Independence Day heeft dus een lange en serieuze voorgeschiedenis en datgene wat gevierd wordt op deze feestdag, vrijheid, is voor veel Amerikanen het hoogste goed. Vandaar dat er op deze feestdag allerlei serieuze ceremonies en toespraken gehouden worden, zoals de toespraak die de president dan houdt. Maar het is vooral een feestelijke en vrije dag. Veel Amerikanen grijpen die vrije dag aan om een lang weekend te creëren. Overdag komen veel Amerikaanse families komen bij elkaar om te picknicken of barbecueën en ’s avonds zijn er veel concerten en festivals. Traditioneel is ook het afsteken van vuurwerk om de vrijheid te vieren. De feestdag is ongeveer te vergelijken met Koningsdag, dus wanneer je op 4 juli in de VS bent, is er genoeg te doen.

Independence Day in Amerika

Aankomende data

  • di 4 jul. 2017
  • wo 4 jul. 2018
  • do 4 jul. 2019