Huron (Wyandot)

Ver voor de Britse overheersing van Noord-Amerika hadden indianenvolken vaak onenigheid met elkaar. In het noorden van de huidige Verenigde Staten, rondom Lake Ontario en de Georgian Bay, woonden de agressieve Iroquois-indianen, waar een volk dat Wendat genoemd werd zich van afscheidde. De Wendat raakten in conflict met de Iroquois en sloegen samen met het naburige Petun-volk op de vlucht. Uiteindelijk zouden de Wendat en Petun samen een nieuwe eenheid vormen onder de naam Wyandot. De Fransen noemden het volk 'Huron', deze naam is tegenwoordig het meest gangbaar.

Geschiedenis

Oorsprong

De oorsprong van de Huron ligt in de vijftiende eeuw. Na afsplitsing van de Iroquois in de vroege vijftiende eeuw vestigden ze zich in Ontario en aan de St. Lawrence-rivier in Québec. In de voege zeventiende eeuw kwamen de Wendat in aanraking met de Fransen in Canada, die de indianen Huron noemden. De Fransen baseerden de naam op de haardracht van de mannen, die ze aan de vacht van een wild zwijn (‘hure’ in het Frans) deed denken. Naast de Wendat leefde in hetzelfde gebied nog een andere indianen, de Tionontate of Petun (tabaksmensen) in het Frans.

Huron in 1880

Conflicten tussen de Iroquois en Wendat

Aan het begin van de zeventiende eeuw laaide het conflict tussen de Iroquois en de Wendat op, wat resulteerde in een aantal gevechten. De Iroquois drongen het gebied van de Wendat diep binnen en verwoestten de samenwerking tussen de verschillende volkeren. De Wendat vluchtten in alle richtingen, onder andere in de richting van de Petun. De Iroquois joegen achter de Wendat aan. Uiteindelijk vluchtten de Wendat samen met de Petun naar Québec. Hier waren ze veilig en kregen ze van de Fransen een eigen reservaat in Wendake. Het overgrote deel van de indianen vluchtte echter onder druk van de Iroquois naar Michigan en Ohio. De gezamenlijke vlucht van de Wendat en de Petun vond plaats in het begin van de achttiende eeuw en zorgde voor het ontstaan van de Wyandot.

Huron/Wyandot in Québec

Steeds verder zuidwaarts

In het gebied direct ten zuiden van de grote meren, kwam de pas gevormde Huron in aanraking met Britse kolonisten en 'Amerika-gezinden' De Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) tussen deze twee groepen stond op het punt van uitbreken. De indianen kozen de kant van de Britten, in een poging om hun terrein te behouden. Toen de Britten zich terugtrokken uit de oorlog stonden de Huron alleen tegenover de Amerikanen. Ze werden gedwongen tot een grootschalige verhuizing naar reservaten, waaronder het huidige Wyandotte, Kansas. Na de Burgeroorlog werd een deel van de Wyandot naar Oklahoma overgebracht. Vanuit Québec trok het indianenvolk dus noodgedwongen steeds zuidelijker.

Cultuur

Leefwijze

Net als veel andere indianen uit de omgeving van de Great Lakes waren de Huron (Wyandot) landbouwers in de zomer en jagers in de winter. Ze verbouwden vooral maïs en bonen en waren uitstekend in het telen van tabak. Ze leefden in dorpen met huizen. Krijgers van de Huron kenden geen universele haardracht. Vaak kozen de mannen een stijl die zij zelf wilden, uitgedost met verentooien. In tegenstelling tot de volkeren op de Great Plains gebruikten de Huron tooien met veren van wilde kalkoenen, die beduidend kleiner waren dan de tooien die van adelaarsveren werden gemaakt. Ondanks het feit dat ze bijna overal weggejaagd werden, waren de Huron erg geoefende krijgers. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog versloegen ze de Amerikaanse legers verschillende keren.

Erfgoed

Québec

In Canada wonen 3.000 leden van de Huron-Wendat Nation. Ze wonen grotendeels in Wendake, nabij Québec City in Canada. Zij hebben zo lang in Frans gebied gewoond dat ze bijna allemaal katholiek zijn en Frans spreken. Het hoofdinkomen van de indianen in Québec is het verkopen van zelfgemaakte potten en andere producten.

Ontario

Nabij de plaats Midland in Ontario, ligt Sainte-Marie among the Hurons. Dit is een herbouwde missiepost uit voorbije tijden. Je dompelt je onder in het verhaal van de Franse katholieke jezuïeten (missionarissen) die de inheemse bevolking wilden bekeren tot het christendom. De jezuïeten geloofden dat de eerste stap in het bekeerproces het onderwijzen van de First Nations was. Zij reisden van dorp naar dorp, om de lokale bevolking de taal en gebruiken te leren. Een missiepost was een (meestal) zelfvoorzienende nederzetting waar de jezuïeten zich konden terugtrekken en konden mediteren. Sainte-Marie amoung the Hurons was zo'n missiepost - mét een verhaal. De nederzetting Sainte-Marie werd in 1649 voortdurend aangevallen door het Iroquois-volk. De jezuïeten en bekeerde Huron zagen geen andere optie dan hun nederzetting plat te branden en te vluchten. Op Christian Island (ten noordwesten van Midland) startten ze een nieuw Sainte-Marie. De winter was echter zwaar en velen stierven van de honger. Zelfs op het eiland waren aanvallen aan de orde van de dag. De Fransen en bekeerde Huron keerden uiteindelijk terug anar Quebec. In Sainte-Marie among the Hurons is de eerste zeventiende-eeuwse missiepost nagebouwd. Je leert er hoe het er aan toeging in zo'n missiepost, hoe je vuur maakt, welke kleding men droeg en wat populaire spelletjes waren.

In de VS

In de VS wonen globaal gezien drie groepen Wyondat, waarvan er één door de overheid is erkend. Dit is de Wyandotte Nation in Oklahoma, die ongeveer uit 5.000 leden bestaat. In Trenton, Michigan en Kansas City, Kansas wonen twee kleinere groepen. In de VS heeft de Wyandotte Nation beheer over verschillende indiaanse begraafplaatsen in de regio. Hier liggen hun voorouders begraven. De indianen zijn nog steeds erg spiritueel en hebben een speciale connectie met de doden. In vorige eeuwen werden de doden iedere tien jaar opgegraven en in een gezamenlijk graf opnieuw begraven, zodat de zielen de spirituele wereld konden betreden. De Wyandotte Nation in Oklahoma staat open voor toerisme en geven hun cultuur graag door aan zo veel mogelijk mensen. Ze houden jaarlijks pow wows en inzamelingen voor de natie. Verder kunnen toeristen de cultuur beleven door op pad te gaan met de ouderen van de natie.

Bijzonderheden

De Wyandot-gouverneur

De Wyandot speelden in de negentiende eeuw een grote rol in de ontwikkeling van de politiek in Kansas (bestaande uit het huidige Nebraska en Kansas). Halverwege de eeuw werd een Wyandot verkozen tot gouverneur. Hij probeerde Kansas te promoten als hoofdroute voor een nieuwe spoorweg, maar hij werd niet erkend als gouverneur door de federale overheid. Zijn politieke activiteit leidde uiteindelijk wel tot de aandacht voor de Kansas-Nebraska Act. Deze wet zorgde voor de ordening van het territorium - Kansas en Nebraska waren toen nog geen staten van de VS - en maakte deze klaar voor kolonisatie.

9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan