Inco Superstack, Greater Sudbury (Ontario)

Inco Superstack Sudbury De skyline van de stad Sudbury wordt gedomineerd door een enorme schoorsteen. Inco Superstack is met een lengte van 381 meter een dubieuze bezienswaardigheid. Sudbury ligt grotendeels in het Sudbury Basin, een grote meteorietkrater. In het magma van deze krater zit veel nikkel, koper en platina. Inco Superstack hoort bij de nikkelsmelterij Inco’s Copper Cliff.

Wetenswaardigheden

De Inco Superstack is gebouwd in 1972 en kreeg een buitensporige lengte toebedeeld om de schadelijke gassen, die bij het smeltproces ontstaan, verder van de stad en de omringende ecosystemen te verwijderen. De omgeving van Inco Superstack is niet zo wonderschoon als veel bezienswaardigheden in de omgeving. Je kunt daarom volstaan met een bezoek van afstand. Toch heeft Sudbury door de grijze schoorsteen het imago van een kale vlakte. En dat is niet helemaal terecht. Hoewel het gebied aanvankelijk erg beschadigd raakte en de ooit roze granietrotsen onherstelbaar zijn aangetast, werden in de loop der jaren ook plannen opgesteld om het gebied te herstellen. Zo werd een grote hoeveelheid bomen aangeplant. In de jaren negentig van de vorige eeuw is er door Inco een filtersysteem opgezet waarbij de bijproducten worden opgeschoond voordat ze door de schoorsteen worden uitgestoten. Hierdoor is de schadelijke uitstoot van gassen een stuk verminderd. De concentratie zwavel is bijvoorbeeld afgenomen met bijna negentig procent.

Geschiedenis

25 miljoen

Het bedrijf Inco Limited (tegenwoordig Vale Limited) bouwde in 1972 de Inco Superstack. De totstandbrenging van de torenhoge schoorsteen, toen de hoogste ter wereld, kostte het bedrijf 25 miljoen dollar. De hoogte van de schoorsteen was nodig om de omgeving van Sudbury te ontzien bij de uitstoot van gassen. Bij het smeltingsproces van nikkel ontstaan namelijk veel bijproducten waarvan enkelen ongezond of zelfs gevaarlijk zijn voor de omgeving. De lange schoorsteen moest helpen deze stoffen, waaronder zwavelgassen, zo ver mogelijk van de bewoonde gebieden te lozen.

Milieu en imagoschade

Omdat de schoorsteen zo hoog is, worden de uitgestoten gassen verspreid over een kilometers groot gebied rondom Inco Limited. Hoewel dit niet direct het beste alternatief is, verkoos men deze aanpak boven het eerdere beleid van Inco Limited. Voordat de hoge schoorsteen er stond, tastten de werkzaamheden en bijproducten van de nikkelplantage de nabijgelegen lokale ecosystemen aan. Door grootschalige kap van bomen voor brandstof, de uitstoot van giftige gassen en zure regen werd de omliggende grond ernstig aangetast. Het gevaar bestaat dat het gebied geheel onvruchtbaar zal worden. De granietrotsen die ooit roze waren en die het landschap rondom Sudbury kenmerken, zijn blijvend zwartgekleurd door de jarenlange vervuiling.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het imago van de nabijgelegen stad Sudbury ernstig aangetast door de vervuilende werking van de nikkelsmelterij. De stad en omliggende streek staan sindsdien bekend als een dorre, onleefbare en rotsachtige woestenij. Om dit beeld en de omgeving van Sudbury te verbeteren werd de bouw van de grote schoorsteen gestart. Naast de constructie van de Inco Superstack zette men een milieuherstellingsproject op, waarbij verbetering van de natuurlijke omgeving van Sudbury en de kwaliteit van nabijgelegen wateren centraal stonden. Er werden tijdens deze grootschalige actie onder andere verschillende diersoorten uitgezet en drie miljoen bomen geplant. In 1992 kregen Inco en Sudbury van de Verenigde Naties een prijs voor hun prestigieuze milieuprogramma.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan