2017: Begin Me-Too Beweging

In oktober 2017 ontstond een wereldwijde beweging tegen seksueel overschrijdend gedrag, nadat een Amerikaanse filmproducent werd beschuldigd van herhaaldelijk seksueel misbruik. Aanvankelijk was deze zogeheten ‘Me Too-beweging’ zeer populair op sociale media en iedereen die #MeToo plaatste gaf daarmee aan dat hij of zij met seksuele intimidatie of seksueel misbruik te maken heeft gehad. Toen de hashtag steeds populairder werd ging de beweging verder dan het alleen plaatsen van berichten op sociale media. De Me-Too beweging leidde wereldwijd tot grote protesten en er kwamen meerdere misstanden van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht.

Oorsprong

De term ‘Me Too’ is oorspronkelijk ontstaan door een bericht dat de Amerikaanse activiste Tarana Burke plaatste op de website MySpace in 2006 om aandacht te vragen voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. In dit bericht stelde Burke dat zij jaren daarvoor een jong meisje ontmoette die haar vertelde misbruikt te zijn door de nieuwe partner van haar moeder. Burke gaf aan dat zij het destijds lastig vond om gepast te reageren op zoiets heftigs, maar zich later realiseerde dat zij alleen maar ‘me too’ (ik ook) had willen zeggen. Hiermee had zij willen aangeven dat dit meisje niet de enige was die zoiets heeft meegemaakt en dat zij zich niet hoefde te schamen voor wat haar was overkomen. Burke’s bericht leidde tot de bekende term ‘Me Too’ dat symbool staat voor een wereldwijde beweging, die jaren later opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Begin Me-Too Beweging

Samen sterk

De term ‘Me Too’ werd al snel het symbool voor solidariteit tussen slachtoffers van seksueel misbruik. Nadat Burke de term in 2006 introduceerde stroomde het internet vol met persoonlijke verhalen en ervaringen van slachtoffers. Deze verhalen varieerden tussen subtiele vormen van seksuele intimidatie tot ernstige gevallen van aanranding of zelfs verkrachting. Velen deelden hun verhaal om erkenning te vragen voor slachtoffers van seksueel misbruik en duidelijk te maken dat zij er niet alleen voor staan. Solidariteit en het idee van ‘samen sterk staan’ werden een belangrijk onderdeel van de Me Too-beweging, waardoor het voor vele slachtoffers toegankelijker werd om over hun ervaringen te praten en hulp te zoeken. Doordat er nu meer openlijk gesproken werd over seksueel misbruik werd het al snel duidelijk dat dit een groot maatschappelijk probleem is dat mensen van alle geslachten, leeftijden en beroepen treft.

Het ontstaan van een sociale beweging

Na het ontstaan van de #MeToo in 2006 groeide de erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik, maar was er nog geen sprake van een sociale beweging met impact op de maatschappij. Praten over seksueel misbruik bleef een taboe en vele slachtoffers bleven zwijgen in de angst dat zij niet geloofd zouden worden. Dit veranderde in oktober 2017, toen het Amerikaanse dagblad The New York Times meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik aan het licht bracht tegen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. In dit artikel maakte het dagblad bekend dat er minstens acht meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waren tegen de bekende Hollywood producent. Al snel reageerden meerdere vrouwen uit de Amerikaanse filmindustrie dat ook zij te maken hebben gehad met seksueel misbruik. De zogeheten ‘Weinstein-affaire’ kreeg wereldwijd enorm veel aandacht van sociale media, waarin de #MeToo een grote rol speelde, en velen volgden de zaak dan ook op de voet. Ruim 2,5 jaar na de publicatie van het artikel van The New York Times, in maart 2020, werd Weinstein veroordeeld voor 23 jaar celstraf.

Een van de belangrijkste punten van de Weinstein-affaire was het idee van machtsmisbruik, aangezien Weinstein een man van aanzien was binnen de Hollywood wereld die zijn positie misbruikte om zich op te dringen tegen vrouwen die daar vervolgens niks van durfden te zeggen. Ook beloofde hij hen verder te brengen in de Hollywood wereld als zij hun mond zouden houden. Nadat deze misstanden aan het licht kwamen volgden wereldwijd meer van dit soort zaken van seksuele intimidate en machtsmisbruik, zo ook in Nederland. In januari 2020 publiceerde het programma BOOS van BNNVARA een extra lange aflevering over soortgelijke misstanden van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de bekende talentenshow The Voice of Holland. Deze aflevering zorgde voor veel ophef en bracht aan het licht hoe meerdere mannen van aanzien binnen de talentenshow misbruik maakten van hun positie om seksuele handelingen te rechtvaardigen.

Naar aanleiding van de Weinstein-affaire groeide de #MeToo uit tot een wereldwijde sociale beweging dat enorm veel aandacht kreeg op het internet. Slachtoffers van seksueel misbruik deelden massaal hun verhalen en al snel werd het duidelijk dat een groot aantal mensen te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Ook wereldberoemde sterren maakten bekend dat zij zich bij de Me Too-beweging aansloten, waardoor het publiek nog meer erkenning voelde en gemotiveerd werd om hun verhalen te delen. De Amerikaanse actrice Alyssa Milano speelde een belangrijke rol in het begin van de beweging en spoorde haar volgers aan om hun ervaringen met seksueel misbruik te delen en te laten zien hoe dit een groot probleem is binnen de samenleving. Verder leidde de beweging tot meerdere protesten wereldwijd om erkenning te vragen voor de slachtoffers en te pleiten voor strengere straffen voor de daders.

Impact

De Me Too-beweging heeft een enorm impact gehad op de samenleving, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd. Op individueel niveau gaf de beweging slachtoffers het idee dat zij zich niet hoeven te schamen voor wat hen is overkomen en de moed om actie te ondernemen tegen de daders. Tijdens deze periode zagen de hulpverleningsinstanties een toenemend aantal meldingen en ook het aantal juridische zaken betreffende seksueel overschrijdend gedrag groeide. Op het internet leidde de beweging tot een toename in discussies over genderrollen, machtsmisbruik, en toestemming geven tot seksuele handelingen. Al snel werd het duidelijk dat het taboe om te praten over seksueel misbruik was verminderd en slachtoffers sneller hulp zoeken dan voorheen.

2015: Legalisatie homohuwelijk2020: COVID-19 in de VS

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan