2020: COVID-19 in Canada

De opkomst van het COVID-19 virus eind 2019 markeerde het begin van een wereldwijde gezondheidscrisis dat enorme impact had. Canada werd, zoals vele andere landen, hard getroffen door het virus en zag de duidelijke effecten hier van in meerdere lagen van de samenleving. Net als andere delen van de wereld ging de Canadese samenleving begin 2020 in een lockdown om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Omdat het virus een bedreiging vormde voor de volksgezondheid bleef een groot deel van de bevolking zo veel mogelijk thuis en werd het land geconfronteerd met de socio-economische uitdagingen die de crisis met zich mee bracht.

De uitbraak van de COVID-19 pandemie

Het COVID-19 virus werd eind 2019 voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan, waarna het zich al snel verspreidde over de rest van de wereld en het begin 2020 meerdere landen bereikte. Zo ook Canada, waar de eerste COVID-19 besmetting werd vastgesteld op 25 januari 2020. In de weken na dit eerste bekende geval verspreidde het virus zich al snel verder door het land en steeg het aantal besmettingen in de verschillende provincies. Kijkend naar de impact van het virus en de getroffen maatregelen in andere landen handelde de Canadese overheid snel en verklaarde het de noodtoestand in de alle provincies en officiële gebieden van Canada. In de praktijk betekende dit dat scholen en (kinder-)dagverblijven moesten sluiten, sociale bijeenkomsten werden afgelast, en niet-essentiële winkels hun deuren moesten sluiten. Ook werden de grenzen gesloten en werd het voor reizigers van bijna alle landen verboden om Canada in te reizen. Voor Canadezen die terug wilden keren naar hun land werd het verplicht om 14 dagen in isolatie te gaan voordat men kon terugkeren naar de Canadese samenleving. Op nationaal niveau werd er door de overheid geïnvesteerd in testcapaciteit, contactonderzoeken en de gezondheidszorg.

Impact en gevolgen van de pandemie

Aan het begin was het nog onduidelijk hoe lang de crisis zou gaan duren, maar de impact en de gevolgen van de pandemie waren al snel zichtbaar in de Canadese samenleving. Net als in andere landen zorgde het COVID-19 virus er in Canada voor dat de gezondheidszorg onder enorme druk kwam te staan. Terwijl het aantal besmettingen en COVID-19 patiënten toenam, kampten de ziekenhuizen met personeelstekorten en het moeten invoeren van strenge maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit leidde ertoe dat de gezondheidszorg overbelast werd, veel niet dringende medische procedures uitgesteld werden, en er veel gevraagd werd van zorgmedewerkers, terwijl zij zelf ook gevaar liepen op besmetting. Naast de impact van het virus op de gezondheidszorg had de COVID-19 pandemie ook economische en maatschappelijke gevolgen in Canada. Zo zorgden de getroffen maatregelen dat veel bedrijven hun deuren (voorgoed) moesten sluiten en werden bedrijven in horeca, toerisme, en detailhandel het hardst getroffen door de afname van het consumerende publiek. Ook de fysieke afstand en lockdowns die het virus met zich mee bracht hadden een enorm impact op de Canadese samenleving en het dagelijks leven van de bevolking.

De vaccinatiecampagne en het einde van de crisis

Eind 2020, na een lockdown van bijna een jaar, werden de eerste vaccinaties door de Canadese overheid goedgekeurd en leek het einde van de crisis in zicht. Nadat de vaccines Pfizer en Moderna goedkeuring hadden gekregen begon er op 14 december 2020 een nationale vaccinatiecampagne. Later, in februari en maart 2021, werden ook de vaccines AstraZeneca en Janssen goedgekeurd en werden deze vier vaccinaties op grote schaal ingezet. Met een goed lopende vaccinatiecampagne en weinig politieke verdeeldheid werd Canada een van de meest gevaccineerde landen ter wereld. Echter, het einde van de crisis leek toch nog verder dan gedacht en het zou nog enige tijd duren voordat de Canadese samenleving weer functioneerde als voor de crisis. In de zomer van 2021 kreeg het land zelfs te maken met een vierde golf en kwamen maatregelen zoals het dragen van mondkapjes terug, wat liet zien dat het land nog erg kwetsbaar was voor het COVID-19 virus. Deze vierde golf zorgde er ook voor dat premier Justin Trudeau pleitte voor vaccinatiepaspoorten om de bevolking nog meer te stimuleren zich te laten vaccineren. Naar mate het virus zich verder ontwikkelde kreeg Canada met nog enkele golven te maken waarin het aantal besmettingen steeg en sommige maatregelen weer ingevoerd werden in de maanden die volgden. Toen in februari 2022 het aantal besmettingen bleef dalen en een overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd was, kondigden bijna alle Canadese provincies en gebieden aan om alle maatregelen rondom het COVID-19 virus op te heffen en de samenleving weer op te bouwen als vanouds.

Nasleep

In de nasleep van de COVID-19 pandemie worstelde Canada, net als andere landen, om terug te keren naar de staat van het land voor de crisis. Aangezien de gezondheidszorg een enorme klap had gehad werd dat een van de aandachtspunten van de Canadese overheid. Dit leidde tot verschillende discussies over investeringen en hervormingen om eventuele toekomstige klappen beter op te kunnen vangen. Op economische gebied heeft Canada ook geleden onder de COVID-19 crisis, zo kromp het bbp en stegen de werkloosheidscijfers. Sinds de maatregelen rondom de pandemie zijn opgeheven is de Canadese economie langzaam maar zeker herstellende, ook al blijven sommige bedrijfstakken kwetsbaar voor economische tegenslagen. Om de economie weer op te bouwen heeft de overheid meerdere plannen die vooral focussen op het stimuleren van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, ondersteuning aan getroffen sectoren en het heropbouwen van internationale handel en export. In de Canadese samenleving is het sociaal en mentaal welzijn van de bevolking ook aanzienlijk beïnvloed door de periode van isolatie en (economische) tegenslagen. Om die reden focust de Canadese overheid nu ook op het versterken van sociaal welzijn en geestelijke gezondheidsondersteuning. Al met al heeft de COVID-19 pandemie een enorme impact gehad op Canada en de Canadese samenleving. Tot op de dag van vandaag is de impact van deze crisis nog steeds zichtbaar en focust de Canadese overheid op de heropbouw van de samenleving.

COVID-19 in Canada
2018: Cannabis Act2022: Queen Elizabeth II overlijdt

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan