Anasazi (voorouderlijke Pueblo)

Ancestral Pueblo Mesa Verde De voorouderlijke ('ancestral') Pueblo's staan ook wel bekend als Anasazi. Deze naam uit de Navajo-taal betekent ‘voorouders van de vijand’. De eerste voorouderlijke Pueblo’s vestigden zich omstreeks het jaar 550 in de Four Corners-regio. Dit is het gebied waar de staten Arizona, New Mexico, Utah en Colorado samenkomen. De voorouderlijke Pueblo zijn bekend geworden om hun rotswoningen. Vandaag de dag zijn er nog 21 volken die afstammen van de Pueblo, zoals de Hopi en de Zuni. Veel overblijfselen hiervan kun je vandaag de dag nog bekijken, onder andere in Mesa Verde National Park, Chaco Culture National Historic Park en Canyon de Chelly.

Erfgoed

Bezienswaardigheden Anasazi

De voorouderlijke Pueblo staan bekend om hun ingenieuze bouwsystemen: ze bouwden hun huizen in rotsen. Veel overblijfselen daarvan zijn nog te bekijken op de volgende plekken:

  • Mesa Verde National Park: Mesa Verde (‘groene tafelberg’) was achthonderd jaar lang de woonplaats van het voorouderlijke Pueblo-volk was. De indianen bouwden hun huizen op beschutte plekken in de ravijnen die de tafelberg doorsnijden. In het park krijg je een goed beeld van de simpele mandenmakersbeschaving uit de vijfde eeuw, tot de complexe cultuur uit de elfde en twaalfde eeuw. Enkele woningen zijn te bezoeken onder leiding van een ranger.
  • Chaco Culture National Historical Park: De kloof met zijn honderden kamers tellende huizen was in de elfde eeuw in meerdere opzichten het centrum van de nederzettingen uit de Four Corners-regio. Het was een politieke en religieuze verzamelplaats met zo’n drieduizend inwoners, die voornamelijk van de handel leefden. In het park zijn ruïnes en rotstekeningen te bezichtigen.
  • Anasazi Heritage Center: Slechts 25 kilometer van het Mesa Verde National Park ligt het Anasazi Heritage Center. Het museum belicht aan de hand van archeologische opgravingen en kunstvoorwerpen de cultuur en geschiedenis van de regio.
  • Hovenweep National Monument: Dit monument ligt aan de staatsgrens van Colorado-Utah en bestaat uit vijf dorpjes die achthonderd jaren geleden gebouwd zijn. Ze liggen er nog net zo bij zoals ze in de negentiende eeuw ontdekt werden. De ruïnes zijn via twee wandelroutes te bekijken.
  • Canyon de Chelly National Monument: Canyon de Chelly kent een eeuwenlange indiaanse bewoning. Na de mandenmakers en het verder ontwikkelde voorouderlijke Pueblo-volk, woonden de Hopi er. Tegenwoordig ligt het in Navajo-gebied. Je vindt er ruïnes, torens en rotstekeningen.
Anasazi Mesa VerdeAnasazi Mesa Verde

Geschiedenis

Jagers en verzamelaars

Van oorsprong waren de voorouderlijke Pueblo’s een prehistorisch en nomadisch indianenvolk van jagers en verzamelaars. In de zesde eeuw ontwikkelde zich een zogenaamde ‘mandenmakerscultuur’. De Pueblo gingen manden vlechten in allerlei soorten en maten en met vele verschillende patronen. De manden werden niet alleen voor het dragen van bezittingen gebruikt, maar ook voor de opslag van voedsel, het malen van zaden en granen en het vervoeren van water. De manden werden ook gebruikt om de doden in te begraven.

Anasazi potten en manden

Holwoningen

Rond dezelfde tijd gingen de voorouderlijke Pueblo’s op vaste plekken wonen. De eersten zouden zich rond het jaar 550 gevestigd hebben in holwoningen bij Mesa Verde. Deze regio zou nog duizend jaar lang hun thuis zijn. Vanaf het jaar 800 begonnen de Pueblo's huizen van zandsteen te bouwen en in de vijfhonderd jaar die daarop volgden, ontwikkelden ze niet alleen hoogstaande metseltechnieken, maar maakten ze ook geweven producten, potten, sieraden en gereedschappen van hout, steen en beenderen. De voorouderlijke Pueblo’s bouwden steeds vaker hun huizen in rotswanden. Onder die huizen kwamen ondergrondse ceremoniële ruimtes, kiva’s genoemd. Kiva’s vormden het centrum van het indianenleven. Huidige Pueblo-indianen, die afstammen van het voorouderlijke Pueblo-volk, gebruiken ze nog steeds. In de dertiende of veertiende eeuw verlieten de indianen het gebied en lieten de dorpen onbewoond achter. Archeologen denken dat de jarenlange aanhoudende droogte en de steeds sneller groeiende bevolking de redenen voor het vertrek waren. Het Pueblo-volk trok waarschijnlijk naar de Rio Grande-vallei. In deze regio, voornamelijk in New Mexico, leven nog altijd afstammelingen van de Voorouderlijke Pueblo. Onder de 21 federaal erkende 'band', zijn onder andere de Hopi en de Zuni. Lees meer over de Pueblo.

Cultuur

Levenswijze

De voorouderlijke Pueblo’s leidden aan het begin van onze jaartelling een nomadisch bestaan, in kleine groepen van een paar families. In de zesde eeuw gingen ze zelf huizen bouwen en bebouwden ze intensief de plateaus, rivierbodems en canyons in het gebied rond Mesa Verde. Naarmate de eeuwen verstreken en de bouwtechnieken geperfectioneerd werden, groeide de bevolking enorm. Kleine nederzettingen transformeerden in grote dorpen met soms meer dan honderd inwoners. Dorpsraden, waarin elke familie gerepresenteerd werd, bestuurden de dorpen. Tussen de dorpen lag wegennetwerk van honderden kilometers. Door groeiende bevolking en de samenwerking op het gebied van irrigatie werd de grond steeds vruchtbaarder werd de landbouw erg belangrijk. De mannen jaagden en verbouwden vooral veel pompoenen en maïs, de vrouwen verzamelden wilde planten, noten, zaden en kruiden en gebruikten grote stenen bakken om het voedsel in te malen. Omdat de eerste generaties Pueblo's geen aardewerk kenden, kookte men in manden die in teer gedoopt waren. Latere generaties breidden hun handelsgebied uit om zeeschelpen te verkrijgen, waarmee ze kralen en hangers maakten. Bovendien voegden ze bonen toe aan hun landbouwgronden en hielden ze kalkoenen. Later werd het volk bekend met de pijl en boog en begonnen ze aardewerk te maken. Hierdoor kwam de eeuwenoude mandenmakerscultuur langzaam tot een einde.

Anasazi potten en manden

Kleding

De indianen kleedden zich in jurken met katoenveren, schorten van touw, lendendoeken en sandalen gemaakt van plantvezels zoals yucca, hennep en haar. Ook maakten ze mocassins van hertenhuid, genaaid met pezen. Als het sneeuwde droegen ze geitenhuid over hun voeten om ze warm te houden.

Anasazi kleding

Geloof

Het geloof had een belangrijke plaats in het leven van de voorouderlijke Pueblo's. Religieuze ceremonies en andere rituelen vonden plaats in kiva's, ondergrondse kamers die via een ladder te bereiken waren. Er waren ongeveer twee kiva’s per dorp. In het geloof stond de ‘kachina’ centraal, dit zijn verschillende (natuur)geesten en goden, zoals de god van de zon en de god van de regen. Deze goden moesten zorgen voor vruchtbaarheid en landbouwproductiviteit. Om de goden gunstig te stemmen, voerden de mannen rituelen uit in kleurrijke kostuums. De regendans was een van de belangrijkste ceremonies. De voorouderlijke Pueblo’s begroeven hun doden volledig gekleed met offerandes in de vorm van manden, ceremoniële voorwerpen en gebruiksvoorwerpen. Ze lieten veel rotstekeningen na, gemaakt van plantvetten. Dieren, goden, medicijnmannen en jagers zijn veelvoorkomende afbeeldingen.

Meld je nu gratis aan voor ons webinar over Zuidwest-Amerika.
Klik voor meer info!
Meld je nu gratis aan voor ons webinar over West-Canada.
Klik voor meer info!
Kom naar onze infodag op 5 september in Zwolle.
Meld je gratis aan!