Choctaw

Choctaw volk De Choctaw leefden traditioneel in de staat Mississippi en omliggend gebied. Ze waren bedreven in de landbouw en streden in verschillende oorlogen aan Franse zijde. In 1830 veranderde het leven van de indianen ingrijpend; door invoering van de Indian Removal Act werden ze uit hun traditionele leefgebied verdreven om elders, vaak in reservaten, gedwongen een nieuw bestaan op te bouwen. Tegenwoordig leeft het grootste deel van de Choctaw-indianen in Oklahoma. Ook daarbuiten zijn er reservaten, namelijk in Alabama, Louisiana, Texas en Mississippi. Veel Choctaw zijn opgegaan in de Amerikaanse bevolking en hebben zich sterk ontwikkeld op economisch gebied. Veel casino's zijn in beheer van de Choctaw, zo ook de bingohal Durant in Oklahoma.

Geschiedenis

Voor de Europeanen

Het zuidoosten van de Verenigde Staten was erg vruchtbaar. De rivieren zaten vol vis en de bossen waren gevuld met wilde dieren, fruit en noten. Tot de prominent aanwezige indianen behoorden de Cherokee, Creek en de Choctaw. Deze zuidoostelijke volkeren waren goede bouwers, begaafde boeren, vissers en jagers en wisten veel van kruiden en medicijnen. Sommige volken, waaronder de Choctaw, stamden af van de leden van de Mississippi-cultuur (700-1200). Deze cultuur werd gekenmerkt door hun terpen aan de rivieroevers, die gebruikt werden voor ceremonies, permanente woonhuizen, tombes en tempels. Het volk verbouwde maïs, bonen en pompoenen.

Choctaw leefwijze

Indian Removal Act

De Choctaw bevolkten Centraal- en Zuid-Mississippi en delen van Alabama, Georgia en Louisiana. Ze leefden van de landbouw. De Creek en Chickasaw waren hun voornaamste vijanden, de Fransen hun bondgenoot. Samen met de Fransen streden de Choctaw in verschillende oorlogen tegen de Britten en vijandelijke volken. Aan de oorspronkelijke levenswijze van de Choctaw in Alabama en Mississippi kwam in 1830 een einde. President Andrew Jackson had de Indian Removal Act doorgevoerd. Opdat de Amerikanen geen ‘last’ meer van indianen zouden hebben en er meer land vrij kwam voor Europees-Amerikanen, werden indianenvolken gedwongen hun eeuwenoude woongebieden te verlaten en zich in een reservaat te vestigen. De Choctaw moesten verhuizen naar het Indian Territory langs de toenmalige ‘frontier’ (daar waar de bewoonde wereld ophield), in het huidige Oklahoma. De Choctaw was het eerste volk dat er kwam te wonen en kreeg drie districten, met elk een eigen hoofd. Ook was er een Choctaw Delegate, die het volk bij de regering in Washington DC vertegenwoordigde. In het reservaat groeiden de Choctaw uit tot een van de zogenaamde ‘Five Civilized Tribes’; ze verwesterden en namen veel gebruiken van hun Amerikaanse buren over.

Trail of Tears

De term ‘Trail of Tears’ verwijst naar de moeilijke tocht die de Five Civilized Tribes (Choctaw, Creek, Seminole, Chickasaw en Cherokee) tussen 1830 en 1840 moesten maken na hun verwijdering uit hun oorspronkelijke leefgebieden. Indianen die weigerden te vertrekken werden door Amerikaanse soldaten omsingeld en gedwongen om naar hun nieuwe thuis in het reservaat te lopen. Chief George W. Harkins schreef een brief aan het Amerikaanse volk waarin hij benadrukte wat een verdriet en onrecht zijn volk was aangedaan. De uitputtende tocht eiste, mede door gebrek aan karren, lastdieren, tenten, water en voedsel, vele levens. De Choctaw kregen bovendien te maken met een extreem barre winter. Vanaf 1831 vertrokken ze in verschillende groepen van in totaal meer dan 14.000 leden richting het Indian Territory in Oklahoma. Honderden overleefden de zware tocht niet.

Choctaw trail of tears

Cultuur

Levenswijze

De Choctaw leefden van oudsher in de eerste plaats van de landbouw. Ze produceerden zo veel gewassen dat ze de oogst verkochten of ruilden. Op die manier konden ze het zich permitteren om jarenlang op dezelfde plaats te blijven wonen. Hun huizen bestonden doorgaans uit houten balken, gedroogde modder en rieten daken. Ze maakten manden van moerasriet dat langs de Mississippi-rivier groeide. De manden werden vooral bij landbouwwerkzaamheden gebruikt.

De indianen vermaakten zich met stokbal, dat met 25 tot wel 300 spelers tegelijk gespeeld werd. Elke speler had twee stokken om de bal mee te slaan. Om te scoren moest de bal een doelpaal raken. Stokbal had verder geen regels en er werd daarom vaak geworsteld en gevochten. Ook speelden de Choctaw een soort dobbelspel, met in plaats van dobbelstenen maïszaden, bonen en pitten die aan één kant zwart waren.

Choctaw cultuur

Kleding

Choctaw-vrouwen droegen vaak lange, gekleurde jurken met een soort schort ervoor, de mannen een shirt met versieringen op de voorkant en de mouwen. Zowel vrouwen als mannen droegen decoratief kraalwerk. De ‘sash’, een met kralen gemaakte band die kruislings over de schouders werd gedragen, is een van de meest bekende Choctaw-versieringen. Vrouwen hadden daarnaast meestal kralenriemen, medaillons, oorbellen en ronde kammen gemaakt van zilver of metaal.

Mythologie

De Choctaw-mythologie vertelt verschillende versies van het migratieverhaal van het Choctaw-volk. Volgens een versie van de Choctaw-mythologie was het volk een van de laatste indianenvolken dat op de aarde verscheen. Ze kwamen bij de heuvel (terp) ‘Nanih Waiya’ ter aarde en vestigden zich er. Deze ‘mother mound’ werd heilig. Archeologische onderzoeken hebben uitgewezen dat deze plek vanaf het begin van de jaartelling tot in de achttiende eeuw bewoond was. Een andere versie van het verhaal vertelt dat de Choctaw naar het gebied migreerden vanuit het noordwesten, geleid door een hopaii (leider) die een heilige paal droeg die hij elke avond in de grond plantte. Elke morgen trok de groep verder in de richting waarin de paal leunde. Op een morgen stond de paal rechtop. De groep settelde zich en bouwde de terp Nanih Waiya als soort fort.

Meld je nu gratis aan voor ons webinar over Zuidwest-Amerika.
Klik voor meer info!
Meld je nu gratis aan voor ons webinar over West-Canada.
Klik voor meer info!
Kom naar onze infodag op 5 september in Zwolle.
Meld je gratis aan!