Comanche

Comanche De komst van de Spanjaarden in de ‘Nieuwe Wereld’ bracht grote veranderingen met zich mee voor de inheemse bevolking. De paarden die de Spanjaarden hadden meegebracht veranderden de leefwijze van veel indianen. Landbouw werd verruild voor een nomadenleven waarbij de mannen op bizons begonnen te jagen. Veel indianen braken met hun oude volk en creëerden nieuwe groepen voor het leven op de uitgestrekte prairies van Noord-Amerika, de Great Plains. Dit alles gold ook de Comanche-indianen, die oorspronkelijk behoorden tot de Shoshone-indianen.

Geschiedenis

Vroege ontwikkeling van het Comanche-volk

De Shoshone, waar de Comanche zich van afsplitsen, leefden in het huidige Wyoming, in het noorden van de Great Plains. Hoewel de Shoshone na de komst van paarden ook meer als nomaden begonnen te leven, bleven ze overwegend in het noorden van de Great Plains, in tegenstelling tot de Comanche. Zij daalden al snel naar Colorado en Kansas om zich uiteindelijk in Texas en New Mexico te vestigen. Hun uitgestrekte grondgebied werd Comancheria gedoopt. Vanuit deze Comancheria hielden de Comanche het zuiden van de Great Plains sterk onder controle. Om de gebieden te beschermen moest er vaak gevochten worden met andere indianenvolken en Europeanen.

De Comanche behoorden tot de beste ruiters van Noord-Amerika. Door hun uitstekende controle over het paard konden ze goederen en mensen stelen zonder al te veel weerstand te ondervinden. Ze plunderden andere volken en stalen paarden en jonge kinderen. De rooftochten bezorgden de Comanche een slechte naam en leidden daarnaast tot verschillende oorlogen. In de achttiende eeuw waren de Comanche in oorlog verwikkeld met zeker elf verschillende indianenvolken en de Spanjaarden in Mexico en Texas.

Comanche

Insluiting

Hoewel de Comanche, dankzij het door de Amerikanen geïntroduceerde geweer, nog succesvoller werden in plunderingen, was het einde van hun lange alleenheerschappij in Comancheria in zicht. De Amerikaanse kolonisatie nam in de negentiende eeuw snelle sprongen en met de annexatie van Texas werden de Comanche een Amerikaans probleem. Het vele contact tussen de Comanche en de Amerikanen leidde er bovendien toe dat veel indianen besmet werden met Europese ziekten waar zij niet immuun voor waren. Pokken, mazelen en cholera zorgden ervoor dat de indianen in aantallen van een ruime 20.000 naar een aantal duizend afnamen. Dit maakte ze een gemakkelijke prooi voor verdrijving naar een reservaat. Na de Amerikaanse Burgeroorlog, aan het einde van de jaren 1860, begon de Amerikaanse overheid met een grootschalige verplaatsing van verschillende indianenvolken naar reservaten. Dit moest het jagen op de bizon, die met uitsterven bedreigd werd, beëindigen. In 1875 werden de laatste vrije Comanche opgejaagd en in reservaten geplaatst.

Comanche

Cultuur

Groepsleven

De verschillende Comanche-groepen kenden geen leider die in zijn eentje aan de top stond en alles voor de hele groep bepaalde. In plaats daarvan hadden ze een kleine groep van oudere mannen, de raad, die uitmaakte waar de groep zou gaan jagen, wanneer ze oorlog zouden voeren en wanneer er vrede en handel gesloten werd. Deze raad werd gekozen; een plek binnen de raad kon niet zomaar opgeëist worden.

Comanche

Kleding

Kleding van de Comanche was zoals bij de meeste andere indianenvolken praktisch en comfortabel. In de zomer droegen de indianen zo weinig mogelijk kleding, zodat dit overdag, tijdens het jagen bijvoorbeeld, niet in de weg zat. ’s Winters droegen ze grote, dikke jassen van bizonhuid en bont. Belangrijker dan de kleding was het haar van de Comanche, dat lang was en rijk versierd werd door middel van vlechten met bonte kleuren en kralen. Veren hoofdtooien ontbraken. De mannen droegen zelden iets op hun hoofd. Alleen in de winter en ten tijde van oorlog dosten de mannen zich uit met hoofdbedekking. Wanneer de Comanche ten strijde trokken droegen enkele mannen de scalpen van bizons, inclusief hoorns, op hun hoofd. De Comanche waren de enige indianen die dit droegen.

Erfgoed

De Comanche-natie bestaat tegenwoordig nog steeds. De samenleving kent anno 2012 net iets meer dan 15.000 leden, waarvan ruim de helft in het centrum van de natie woont: Lawton in Oklahoma. Lawton is de hoofdstad van Comanche County, in het zuidwesten van Oklahoma, gebouwd op het grondgebied van een voormalig reservaat. Vlak buiten Lawton bevindt zich het Comanche Nation Complex, een instituut dat zich inzet om de cultuur en de taal van de Comanche niet verloren te laten gaan. Daarnaast zijn er een museum en een toeristencentrum waar de geschiedenis van de Comanche centraal staat. Comanche

Bijzonderheden

Laat in de negentiende eeuw werden veel Comanche-kinderen op kostscholen geplaatst. Hier leerden de kinderen naast andere schoolvakken ook Engels. Doordat de nieuwe generaties steeds vaker en beter Engels praatten, raakte de taal van de Comanche langzaam maar zeker in de vergetelheid. Ondanks het feit dat tegenwoordig minder dan 1% van de Comanche haar eigen taal nog kent, was de taal tijdens de Tweede Wereldoorlog nog van groot belang. Zeventien jonge mannen werden opgeleid in het leger onder de naam Comanche Code Talkers. Zij waren verantwoordelijk voor het versturen en ontcijferen van geheime berichten in Comanche-taal, zodat het lastig was voor de Duitsers om de codes te kraken.

Meld je nu gratis aan voor ons webinar over Zuidwest-Amerika.
Klik voor meer info!
Meld je nu gratis aan voor ons webinar over West-Canada.
Klik voor meer info!
Kom naar onze infodag op 5 september in Zwolle.
Meld je gratis aan!