1935: Social Security Act

De Social Security Act is een Amerikaanse wet uit 1935 die onder leiding van president Franklin Delano Roosevelt tot stand kwam. Deze sociale wet was een onderdeel van het New Deal-programma en vormde de basis van de verzorgingsstaat in de Verenigde Staten. De Social Security Act maakte een voorzichtig begin met het verzekeren van werknemers tegen ziektekosten en werkloosheid. De invoering van deze wet stuitte op veel weerstand. Zo heeft het Supreme Court tot twee keer toe getracht te voorkomen dat de Social Security Act werd ingevoerd.

New Deal

Tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 stonden miljoenen Amerikaanse burgers werkloos op straat. De economie bleef krimpen en de wereldhandel nam af. Om de Verenigde Staten uit het slop te trekken, besloot president F.D. Roosevelt de lokale economie te hervormen. Staatsinterventie had voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog aan populariteit gewonnen. Hoewel het welgestelde deel van de Amerikaanse bevolking niet zat te wachten op ingrijpen van de staat, wilde de meerderheid niet jarenlang wachten tot de welvaart zou toenemen. Roosevelt was ervan overtuigd dat het de taak van de overheid was om het Amerikaanse volk bij te staan in tijden van crisis.

De New Deal bestond uit verschillende pogingen om de Amerikaanse economie te hervormen. Hoewel veel pogingen mislukten, is de New Deal op diverse gebieden van groot belang geweest. Zo heeft het plan waarschijnlijk voorkomen dat de Amerikaanse economie nog verder wegzonk. Voorbeelden van wetten die werden doorgevoerd gedurende Roosevelts ambtsperiode zijn de Emergency Banking Act (om banken van de ondergang te redden), de Economy Act (het stabiliseren van overheidsuitgaven), de Agricultural Adjustment Act (subsidies en productiebeperkingen voor de Amerikaanse boeren) en natuurlijk de Social Security Act.

Roosevelt

Social Security Act

De Social Security Act werd voornamelijk ingevoerd om burgers financieel te ondersteunen bij ouderdom, armoede en werkloosheid. De wet gaf geld aan staten om bijstand te verlenen aan ouderen, werklozen, hulpbehoevende kinderen, arbeidsongeschikten en de openbare gezondheidszorg. Ook werd de pensioenuitkering geïntroduceerd. Het fonds werd gefinancierd door loonheffingen bij zowel de werkgever als de werknemer. Deze eerste Social Security Act gold echter nog niet voor alle sectoren. Zo moesten groepen als landarbeiders en huishoudelijk personeel het nog een poos zonder deze wetgeving doen. Ook veel vrouwen en minderheden kwamen vaak niet in aanmerking. Toch bracht de wet een kader tot stand waarbinnen het Amerikaanse systeem van uitkeringen in de loop van de eeuw vormgegeven zou worden.

SSA
1934: De Dust Bowl1937: De Hindenburg Ramp
16 september - Infodag Texas Style: presentatie, BBQ & livemuziek
Meld je gratis aan
30 september - Infodag en indianen in Zwolle. Dansdemo's, presentaties, meet & greet
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan