Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt, 32e president van de VS Franklin D. Roosevelt was de 32ste president (1933-1945) van de Verenigde Staten. De voornaamste uitdagingen tijdens zijn presidentschap waren de grote economische depressie en de Tweede Wereldoorlog. F.D. Roosevelt is de enige Amerikaanse president die maar liefst vier ambtstermijnen regeerde: een unicum dat hij zal houden omdat Amerikaanse presidenten sindsdien maar één keer herkozen mogen worden.

Voor presidentschap

Jeugd

Franklin Delano Roosevelt werd op 30 januari 1882 geboren op het welvarende landgoed Hyde Park, New York. Zijn ouders, James en Sarah Roosevelt, belegden in landgoederen met het geld dat ze door middel van suikerraffinage verdiend hadden. Daardoor had Franklin Roosevelt de mogelijkheid om zich op verschillende vlakken te ontwikkelen; onderwijs kreeg hij thuis van gouvernantes. Daarnaast beoefende hij veel hobby’s zoals zeilen, vissen, pony rijden en het opzetten van zelf geschoten vogels. Na het afronden van de Groton kostschool in Massachusetts ging Franklin naar Harvard University, waar hij colleges in economie, geschiedenis en staatsinrichting volgde. Na Harvard studeerde Roosevelt aan de Columbia Law School in New York, waar hij in 1907 afstudeerde als advocaat en vervolgens aan de slag ging als civiel jurist. In 1905 trouwde Franklin Delano Roosevelt met een verre nicht, Eleanor Roosevelt. Haar vader was de broer van Theodore Roosevelt, die in de periode van 1901 tot en met 1909 president van de Verenigde Staten was.

Geboortehuis F.D. Roosevelt

Aanloop carrière

Franklin Delano Roosevelt begon zijn carrière als civiel jurist en maakte de overstap naar politiek in 1910, toen hij door de Democratische Partij gevraag werd om zich kandidaat te stellen voor de Senaatverkiezingen voor New York. In zijn verkiezingscampagne keerde hij zich tegen Tammany Hall; een Amerikaanse patriottische organisatie die zich inzette voor democratische idealen. Roosevelt bestreed het corrupte karakter daarvan en viel zowel de Democratische als de Republikeinse Partij aan. Zo verworf hij nationale bekendheid en won hij de senaatsverkiezingen vervolgens ook. Nadat hij gekozen was, voerde hij een verkiezingscampagne voor de Democratische presidentskandidaat van 1912: Thomas Woodrow Wilson. Wilson benoemde Roosvelt vervolgens tot onderminister van Marine, een post die Roosevelt tot en met 1920 bekleedde.

In 1921 werd Roosevelt op 39-jarige leeftijd getroffen door poliomyelis (kinderverlamming). Deze ziekte heeft ervoor gezorgd dat hij nooit meer volledig gebruik kon maken van zijn benen; hij kwam in een rolstoel terecht. Dit heeft er echter niet voor gezorgd dat Roosevelt uit de politiek verdween. In 1928 keerde hij weer terug en werd benoemd tot gouverneur van New York. In die functie werd hij qua ideeën gevormd, vooral op het gebied van radicale oplossingen voor het oplossen van de huidige economische problemen waar de Verenigde Staten mee kampte. De opvattingen die hij daar opdeed hebben Roosevelt veranderd tot één van Amerika’s meest progressieve politici.

De jonge F.D. Roosevelt

Tijdens presidentschap

Eerste termijn

In 1932 werd Franklin Delano Roosevelt voor het eerst gekozen als president van de Verenigde Staten. Hij startte zijn loopbaan in een rampzalige tijd: De Wall Street Crash had ervoor gezorgd dat 13.000.000 mensen werkloos waren en dat een groot deel van alle banken gedwongen gesloten waren. Roosevelt beloofde met zijn “New Deal” dat hij het bedrijfsleven en de landbouw weer zou herstellen. Het Congres kwam bijeen en nam binnen zeer korte tijd ontzettend veel wetten aan die de Verenigde Staten weer uit de depressie zou moeten trekken. Door middel van directe geldstromen naar de armen en het ontwikkelen van de zogenaamde “jobs programs” (waarin vooral jonge mannen ingezet werden om op openbare plaatsen te werken, zoals in bossen en parken) hoopte Roosevelt de economie een zetje in de goede richting te geven. Deze plannen werden goed ontvangen door de inwoners van de Verenigde Staten en Roosevelt werd herkozen met een recordmeerderheid van 46 tegen 2 staten.

Franklin Delano Roosevelt New Deal

Tweede termijn

De “New Deal” werd liberaler gemaakt door het invoeren van vakbonden; een collectief onderhandelingsorgaan wordt in het leven geroepen om burgers meer macht te geven. Ook komen er wetten die de minimale levensomstandigheden in kaart brengen en de werklozen hiertegen beschermen. Ten slotte begint er een nieuwe economische stroming op te komen onder leiding van John Keynes, die beargumenteert dat de overheid in tijden van crisis moet blijven investeren. Ondanks alle inspanningen konden deze acties niet leiden tot het einde van de economische depressie.

Franklin Delano Roosevelt New Deal

Gevaar in Europa

In Europa werd grootmacht Duitsland in toenemende mate nationaal-socialistisch. Roosevelt voelde dit al snel aan en waarschuwde voor de agressie van dictators, maar dit werd niet serieus genomen. Het Congres geloofde nog dat de oorlogsdreiging op een afstand gehouden kon worden. De onzekere houding van de Verenigde Staten tegenover de veranderende omstandigheden in Europa zorgden voor minder stemmen voor Roosevelt in de verkiezingen van 1940. Toch werd hij opnieuw gekozen tot president.

Aanloop naar de oorlog

Na het Voorjaarsoffensief van Hitler (1940) wilde Roosevelt de Verenigde Staten graag buiten de oorlog houden, maar hij kreeg het wel voor elkaar om Groot-Brittannië te steunen. De Verenigde Staten raakten toch bij de oorlog betrokken door de aanval op Pearl Harbor in 1941. Roosevelt bleek een echte oorlogsleider; hij wist ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten vol moed en kracht af koersten op de overwinning. Ook zag Roosevelt het belang in van persoonlijke relaties in de wereldwijde politiek.

Vierde termijn

Roosevelt werd in 1944 voor de vierde maal gekozen tot president; een unicum omdat daarna een amendement werd aangenomen waardoor Amerikaanse presidenten zich slechts één keer herkiesbaar mochten stellen. In zijn vierde termijn als president maakte Roosevelt plannen voor de naoorlogse wereld. Er waren drie belangrijke conferenties tussen de verschillende geallieerden, waaraan ook Winston Churchill (Verenigd Koninkrijk) en Josef Stalin (Sovjet-Unie) deelnamen. Zo werd tijdens de Conferentie van Jalta, op 4 tot 11 februari 1945, besproken hoe Europa eruit moest zien na afloop van de oorlog. In het protocol dat uit dit overleg voortkwam, werd onder andere besloten dat er een nieuw overleg zou komen ter oprichting van de Verenigde Naties. Roosevelt zag een wereld voor zich waarbij de macht zou komen te liggen bij de vier grote machten; de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde Naties.

Ook hoopte Roosevelt dat zijn vier vrijheden (vrijheid van spreken, godsdienst, vrees en sociale rechtvaardigheid) zouden zorgen voor een toekomst waarin vrede en rechtvaardigheid centraal zouden staan. Helaas heeft Roosevelt ‘zijn’ naoorlogse wereld niet mee mogen maken; hij stierf vlak voor de Duitse overgave, op 12 april 1945, aan een hersenbloeding.

Conferentie van Jalta

Na presidentschap

Politieke invloed

Franklin Delano Roosevelt heeft het voor elkaar gekregen om de Verenigde Staten te veranderen in een moeilijke periode van recessie en oorlog. Roosevelt heeft de Verenigde Staten het belang van sociale en internationale verantwoordelijkheden in laten zien. Hij gaf de bevolking vertrouwen en zorgde op die manier voor een verbeterde relatie tussen de federale overheid en de burgers. Het “New Deal”-programma heeft niet gezorgd voor het beëindigen van de economische depressie, maar zorgde wel voor een omslag in politieke, economische, sociale en culturele waarden.

Franklin Delano Roosevelt werd opgevolgd door zijn vice-president president Harry S. Truman. In hoofdstad Washington DC is een officieel monument opgericht voor Roosevelt. Het monument bestaat uit vier galerijen, die elk een ambtstermijn symboliseren.

Monument F.D. Roosevelt
16 september - Infodag Texas Style: presentatie, BBQ & livemuziek
Meld je gratis aan
30 september - Infodag en indianen in Zwolle. Dansdemo's, presentaties, meet & greet
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan